Jest wiele dróg do sukcesu... Przejdź jedną z nich razem z nami!


INSTAL-FILTER SA

Dyrektywa IED - czego dotyczy?


Zanieczyszczenie powietrza jest dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Negatywnie wpływa na zdrowie ludzkie, klimat, przyrodę, glebę oraz wodę. Wprowadzanie do powietrza substancji stałych, ciekłych i gazowych musi być regulowane przepisami prawa, gdyż bagatelizowanie takiej sytuacji może pociągać za sobą poważne konsekwencje. Do głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczyć można procesy spalania zachodzące w branży energetycznej, przemyśle, transporcie oraz gospodarstwach domowych.

Na taki stan rzeczy wpływ ma emisja gazów takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i dwutlenek węgla. Niebezpieczne są też pyły węglowe, lotne związki organiczne i metale ciężkie. Na stronie internetowej instalfilter.pl znajduje się oferta firmy zajmującej się produkcją i montażem przemysłowych systemów ochrony powietrza. Dostępne tu są również różne informacje na temat regulacji związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Można się z nich dowiedzieć, czym jest dyrektywa IED. Dokument ten dotyczy tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz pyłów, które pochodzą z obiektów spalania energetycznego. Wprowadził on dużo modyfikacji dotyczących ochrony środowiska. Nałożył obowiązek pomiarów emisji szkodliwych związków do powietrza i wody. Zaostrzone standardy dotyczą zarówno istniejących, jak i nowych obiektów energetycznego spalania. 

Ten jeden z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej reguluje zagadnienia związane z ochroną środowiska. Ograniczanie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu wymagają optymalizacji procesu spalania. Dzięki dyrektywie możliwa jest redukcja toksycznych zanieczyszczeń do atmosfery i pyłów pochodzących ze średnich obiektów spalania energetycznego.

Wystaw opinię firmie

Ocena firmy: (0 z 0 głosów)


WWW: https://instalfilter.pl/
Dodano: 2023-10-08
Telefon: 65 535 12 00
Miejscowość: Kościan
Adres: Północna 1a
Kod pocztowy: 64-000

Źródła:
https://instalfilter.pl/Czym-sa-dyrektywy-MCP-i-IED.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075


Autor: Ewa Dudek


Podobne Firmy

Ekoprodet
ul. 61245 Poznań, Os. Rusa 45
TreeDental
ul. 62200 Gniezno, Józefa Bilskiego 2
Schedpol Sp. z o. o. Sp. k.
ul. 64400 Międzychód, Przemysłowa 2